canli casino tempobet

 

Opdracht en visie

Tele-Onthaal is erkend als Centrum Algemeen Welzijnswerk en stelt zich tot opdracht telefonische en onlinehulp aan te bieden (in het Nederlands) aan iedereen die nood heeft aan een helpend gesprek.

De hulpverlening van Tele-Onthaal heeft een lage drempel gekenmerkt door permanente bereikbaarheid, het werken met vrijwilligers en anonimiteit.

Tele-Onthaal is 24 uur op 24 uur, 7 dagen op 7, telefonisch bereikbaar via het noodnummer 106. Daarnaast kunnen oproepers op geregelde tijdstippen chatten via de website.

De hulp wordt geboden door anonieme vrijwilligers. Zij worden voor hun taak opgeleid en verder begeleid door beroepskrachten. Op die manier staat Tele-Onthaal garant voor de kwaliteit van de aangeboden hulp. Voor de vrijwilligers zijn aangename werkomstandigheden, een collegiale sfeer en permanente vorming zeer belangrijk. 

De vrijwilligers werken anoniem mee en ook de oproeper hoeft zich niet bekend te maken. Geheimhouding over de inhoud van de gesprekken wordt gegarandeerd. Dit creëert een zeer betrouwbare en veilige context voor de gesprekken.

De hulpverleningsvisie van Tele-Onthaal is gebaseerd op het besef dat moeilijkheden inherent zijn aan het leven. Op elk moment van hun leven kunnen mensen, vanuit allerhande levensmoeilijkheden, nood hebben aan een persoonlijk gesprek in een sfeer van vertrouwen – op het moment dat die nood zich voordoet.


Uitgangspunt voor de hulpverlening is het zelfbeschikkingsrecht en de eigen verantwoordelijkheid van de hulpvrager. Deze visie is gebaseerd op een sterk vertrouwen in de positieve ontwikkelingsmogelijkheden van de persoon in zijn sociaal netwerk.

Als algemene hulplijn krijgt Tele-Onthaal oproepen van alle leeftijdsgroepen, rond de meest uiteenlopende vragen en problemen, zoals: relatieproblemen, eenzaamheid, gezondheid, depressie, verslaving, enz. Er is bijzondere aandacht voor zelfdodingspreventie.

Centraal in het hulpaanbod staat het gesprek. Mensen krijgen de kans om uit te spreken wat in hen omgaat. Naargelang de hulpvraag van de oproeper liggen er in het gesprek verschillende accenten: informatie geven, opvang bieden of een crisisgesprek voeren.

Tele-Onthaal heeft een centrale plaats in het algemeen welzijnswerk en de geestelijke gezondheidszorg. De organisatie realiseert een brugfunctie naar professionele hulp door oproepers door te verwijzen. Daarnaast is Tele-Onthaal ook complementair aan bestaande hulp. Oproepers die reeds in begeleiding zijn maken vaak gebruik van de permanente bereikbaarheid van Tele-Onthaal om moeilijke momenten tussen de hulpverleningscontacten te overbruggen.

Gezien zijn plaats in het werkveld werkt Tele-Onthaal actief mee in samenwerkingsverbanden in het welzijnswerk en de geestelijke gezondheidszorg.
De 5 Vlaamse Tele-Onthaaldiensten werken samen binnen de Federatie van Tele-Onthaaldiensten in Vlaanderen.

Voor meer informatie over de geschiedenis van Tele-Onthaal, specifieke kenmerken van onze hulpverlening, onze maatschappelijke functie of werken met vrijwilligers, verwijzen we naar onze informatiebrochure “Tele-Onthaal Binnenstebuiten” en andere publicaties, die je hier kan downloaden.

 
 
 
niet gevonden PersDisclaimer en afsprakenDownloadsSitemap