canli casino tempobet

 

Confederatie van Tele-Onthaal diensten van België vzw

Overleg tussen de FTO, de Fédération des Centres de Télé-Accueil en de Duitstalige Telefonhilfe over gemeenschapoverschrijdende thema’s in verband met organisatie.

IFOTES International Federation of Telephonic Emergency Services.

Doelstelling van IFOTES: "brings together National Associations of Telephone Emergency Services which offer emotional support, immediately accessible to any person suffering from loneliness, in a state of psychological crisis, or contemplating suicide."
IFOTES is lid van IASP (International Association for Suicide Prevention) en WHMF (World Federation of Mental Health), werkt samen met WHO (World Health Organization) en heeft nauwe banden met the Samaritans/Befrienders Worldwide en LifeLine International.
www.ifotes.org

OHIL Overleg Hulp- en Informatielijnen

Tele-Onthaal neemt ad hoc deel aan overlegvergaderingen van Vlaamse telefoonlijnen.

OHUP OnlineHulpUitwisselingsPlatform

OHUP brengt social-profitorganisaties samen die ervan overtuigd zijn dat het onlinegesprek een waardevol medium is om hulp te bieden en ziet chatten als een belangrijke aanvulling op de reeds bestaande hulpverleningskanalen (face-to-face, telefonisch). OHUP wil de kwaliteit van onlinehulpverlening verbeteren door het uitwisselen van kennis en het kritisch bevragen van nieuwe evoluties binnen de organisaties.

OHUP-leden

Vlaams Welzijnsverbond

Het Vlaams Welzijnsverbond groepeert voorzieningen en initiatieven uit vijf sectoren in het Vlaams welzijnswerk.
Kernopdrachten zijn informatie en advies aan aangesloten leden, belangenbehartiging, beleidsbeïnvloeding en vertegenwoordiging.
www.vlaamswelzijnsverbond.be

SOM

werkgeversorganisatie SOM brengt sociale ondernemers samen en ondersteunt organisaties, federaties en ondernemingen in de social-profitsectoren  gezondheid, welzijn, werk en wonen. 
www.som.be

Federatie Centra Algemeen Welzijnswerk

FCAW groepeert de erkende centra algemeen welzijnswerk in Vlaanderen en Brussel. Op federatieniveau plegen de Tele-Onthaaldiensten en de FCAW overleg met het oog op afstemming en samenwerking zowel op Vlaams als plaatselijk niveau.
www.caw.be

Steunpunt Algemeen Welzijnswerk

Het ondersteunings- en expertisecentrum voor het algemeen welzijnswerk.
www.steunpunt.be

Steunpunt Vrijwilligerswerk in Vlaanderen

Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw heeft als hoofddoel het vrijwilligerswerk te promoten en te ondersteunen.
De aandacht gaat vooral naar het informeren van organisaties en vrijwilligers, communicatie en samenwerking met de overheid en andere relevante partners en het opvolgen van juridische en sociale ontwikkelingen verwant aan de sector.
www.vrijwilligersweb.be

Ups & Downs
Vlaamse Vereniging voor Manisch Depressieven

Vereniging voor chronisch en manisch-depressieve personen en betrokkenen.
www.upsendowns.be

Werkgroep ‘Verder’

Werkgroep Verder is een samenwerkingsverband tussen de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (FDGG – VVI), Tele-Onthaal, Similes, CAW - Slachtofferhulp, Centrum ter Preventie van Zelfmoord, Centra voor Morele Dienstverlening en tal van nabestaanden – ervaringsdeskundigen.
De Werkgroep Verder behartigt de belangen van nabestaanden na zelfdoding door het coördineren, organiseren en ondersteunen van  initiatieven voor / door nabestaanden na zelfdoding in Vlaanderen.
Heeft als doel te sensibiliseren, de opvang van nabestaanden te verbeteren en het thema ‘rouw na zelfdoding’ bespreekbaar te maken in onze samenleving.
www.werkgroepverder.be

Sensoor Nederland

Telefonische hulpdiensten Nederland. Samenwerking concentreert zich op het vlak van uitwisseling van informatie en het delen van ervaring betreffende de onlinehulpverlening.
www.sensoor.nl

Zelfmoordlijn1813

Zelfmoord1813.be is een initiatief van Vlaamse Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Gezin, Jo Vandeurzen. Het doel is het aanbieden van één toegangspoort waar mensen, in crisismomenten voor zichzelf, voor familie of derden, of als nabestaande terecht kunnen. Iedereen kan op Zelfmoord1813.be terecht voor telefonische hulp of via chat via het onderdeel Zelfmoordlijn1813. Zelfmoordlijn1813 wordt bemand door vrijwilligers van het Centrum ter Preventie van Zelfdoding en Tele-Onthaal.
www.zelfmoord1813.be

 
 
 
niet gevonden PersDisclaimer en afsprakenDownloadsSitemap