Het mooie aan Tele-Onthaal vind ik vooral de openheid en oprechte interesse die elke medewerker heeft voor het verhaal van elke oproeper. Heel wat oproepers bellen met een verhaal die ze nog nooit kunnen vertellen hebben tegen iemand uit hun omgeving, omwille van bijvoorbeeld schaamte, schuld of taboes. Het doet hen deugd om erover te kunnen praten zonder be- of veroordeeld te worden. Tele-Onthaal probeert de oproeper zich begrepen te laten voelen wat hij ook te vertellen heeft.

De oproeper kan zijn verhaal kwijt en dat lucht vaak enorm op. Tijdens een goed gesprek hoor je de emotie van de oproeper, zoals verdriet of kwaadheid, vaak verminderen. Wat ik nog mooier vind is dat je bij sommige mensen zelfs merkt dat Tele-Onthaal een verandering in hun leven kan teweegbrengen. Gesprekken kunnen ertoe leiden dat de oproeper tot zelfreflectie en inzicht komt, waardoor dit op zijn beurt soms positieve effecten heeft op het dagelijks leven.

- Eline, 26 jaar, 2 jaar ervaring