Deel dit bericht via:

Ik werk in een Centrum Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) als klinisch psycholoog-psychotherapeut en geef mensen vaak het nummer van Tele-onthaal door. Laat me toe eerst even te duiden wat een CGG is.

Een CGG biedt gespecialiseerde, ambulante behandeling aan kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met ernstige psychische of psychiatrische problemen. Een CGG is geen 24 op 24 uur bereikbaar, maar werkt op afspraak. Je kan er terecht voor allerlei psychische problemen (zoals depressie, relatieproblemen, verwerkingsproblemen, angsten, stressklachten, …).

Tele-onthaal is een waardevolle partner in het hulpverleningslandschap algemeen, en het CGG in het bijzonder, omwille van velerlei redenen. De hoge mate van bereikbaarheid 24/24 en dit 7 dagen op 7 is een absoluut pluspunt, want moeilijke momenten komen ‘niet op afspraak’. Het garanderen van de anonimiteit en de vertrouwelijkheid zijn principes die ervoor zorgen dat de drempel tot contactname laag is. Twijfels die mensen ervaren om te bellen, worden op deze manier geminimaliseerd. Ook mensen die bij een CGG in begeleiding zijn, hebben tussen hulpverleningscontacten soms nood aan het ventileren van hun gedachten en emoties of worden dan geconfronteerd met allerlei vragen, twijfels, angsten, …. Zij kunnen dan beroep doen op het luisterend oor van Tele-onthaal. De continue beschikbare, warme en niet oordelende aandacht, die vrijwilligers van Tele-onthaal aan mensen bieden, is een absolute meerwaarde in het overbruggen van deze moeilijke momenten. Deze vrijwilligers vormen een vangnet en bieden ondersteuning die op moeilijk momenten ondermeer gevoelens van eenzaamheid kunnen draaglijk maken.

Voor mensen die liever niet rechtstreeks praten met een persoon, maar toch nood hebben aan het delen van hun zorgen is er ook de mogelijkheid tot chatten. Wanneer mensen de kans krijgen om hun gedachten en gevoelens woorden te geven – gesproken of geschreven - is dit vaak al een vorm van opluchting, van hulp. Ik mag vaak ervaren dat mensen door het verwoorden van hun gedachten en gevoelens zelf de handvatten vinden om hun weg verder te kunnen zetten. Deze kans wordt geboden door vrijwilligers van Tele-onthaal zelfs in de ‘donkere uren’ van de nacht of tijdens het weekend.

Soms krijgen wij als CGG ook aanmeldingen van mensen, die doorverwezen zijn door Tele Onthaal. In die zin is het ook een tweerichtingsverkeer. Wanneer vrijwilligers van Tele Onthaal ervaren dat een persoon die belt of chat gebaat zou zijn bij psychotherapeutische gesprekken is het goed dat het CGG-aanbod wordt besproken. Veel mensen kennen immers de CGG-werking niet en weten niet dat in bijna elke regio een CGG aanwezig is. De vrijwilligers van Tele-onthaal werken drempelverlagend naar de professionele hulpverlening toe en geven meer informatie over de bereikbaarheid, werking, kostprijs … van een CGG. Vrijwilligers van Tele-onthaal hebben zicht op de vele organisaties die mensen kunnen verder helpen (andere diensten dan CGG) in hun zoektocht naar antwoorden of hulp voor diverse problemen. Want “praten is de eerste stap”.

Maar niet alle zorgen zijn even groot en niet alle problemen moeten doorverwezen worden naar een CGG of andere dienst. Vaak volstaat een éénmalig gesprek of enkele gesprekken met Tele-onthaal om nadien de weg verder te kunnen zetten.

An, CGG De Drie Stromen>