Deel dit bericht via:

09-11-2017


Media-aandacht maakt problemen bespreekbaar

Publieke getuigenissen over moeilijke onderwerpen zorgen er vaak voor dat daardoor andere betrokken zich persoonlijk geraakt voelen én…net daardoor hun eigen ervaringen willen delen. Met getuigenissen maken ze het probleem een beetje meer bespreekbaar en doorbreken ze vooral een pak taboes.

Wanneer een taboe-geladen thema als misbruik in de pers komt, dan blijft dat bij nabij-betrokkenen vaak aan de ribben kleven.


Oproepcijfers rond grensoverschrijdend gedrag bij Tele-Onthaal in 2017

De recente media-aandacht rond misbruik zorgt bij Tele-Onthaal evenwel niet voor roodgloeiende telefoons of een overbelaste chat.

Dit was in het verleden wel anders. Bij de verhalen rond misbruik in de Kerk n.a.v. bisschop Van Geluwe, toen was de stijging van het aantal oproepen rond dit thema erg significant.

Op dit moment merken we bij Tele-Onthaal echter geen opvallende stijging van het aantal gesprekken rond misbruik (+0.2%) Het aantal gesprekken rond seksueel misbruik ligt niet significant hoger dan de voorbije jaren.

Tele-Onthaal voerde in de loop van dit jaar 2017 een 1000-tal gesprekken rond ongewenste intimiteiten (516) en seksueel geweld (573).

Wat wel in het oog springt, zijn evenwel een stijgend aantal gesprekken rond ongewenste intimiteiten bij de chathulp.

In 2016 werd er 144 keer gechat rond dit thema, in 2017 liep dit thema reeds op tot 244 gesprekken (+0.8% in het totale aandeel gespreksthema’s)

Voor gevoelige onderwerpen zoals ongewenste intimiteiten of seksueel geweld, gaan mensen sneller kiezen voor de meer anonieme communicatievorm via chat, dan voor een rechtstreeks gesprek via de telefoon. Meer taboe-geladen thema’s zoals seksueel misbruik komen beduidend meer aan bod aan de chat dan aan de telefoon.

Ongewenste intimiteiten vormen 0.3% van alle gespreksthema’s aan de telefoon, aan de chat loopt dat aantal op tot 1.9% van de gespreksthema’s.

De chatfunctie bereikt vooral jongere mensen. Liefst 60% van de chatters zijn jonger dan 30 jaar en 85% zijn jonger dan 40 jaar.

Jonge mensen zouden zich veiliger voelen om zich via een chatgesprek bloot te geven. De drempel om aan het chatten te gaan, is heel laag. Ze hoeven niet te spreken en kunnen anoniem iets intikken. Iemand kan vanuit de veiligheid en de privacy van de plek die hij/zij kiest, angst- en schaamtegevoelens meer loslaten via een chatgesprek. Zo is de eerste stap naar hulp eenvoudiger, ook voor mensen die een persoonlijk mondeling contact moeilijk vinden.

Jongeren zijn bovendien ook meer vertrouwd met de techniek van het chatten.

#PraatErover

Getuigenissen in de media en social media acties zoals #metoo kunnen er zeker voor zorgen dat anderen hierdoor een duwtje in de rug krijgen om te praten over eigen ervaringen.

Passende en accurate mediaberichtgeving kan morele steun bieden waardoor slachtoffers hulp durven zoeken.

Media-aandacht kan een aanleiding zijn om betrokkenen te stimuleren om ook actie te ondernemen.

Media-berichten als hefboom naar hulp

Vele mensen zetten de stap naar gepaste hulp niet (tijdig) omdat ze onvoldoende weten waar ze terecht kunnen. De nood aan goede, betrouwbare en begrijpelijke informatie is groot.

De media kunnen ook bij berichtgeving rond seksueel misbruik een belangrijke hefboom zijn en een belangrijke rol opnemen als partner in preventie en hulpverlening.

Concreet betekent dit : systematisch verwijzen naar het nummer van Tele-Onthaal als algemene telefonische en chathulpverlening, als ondersteuning en opvang voor moeilijke momenten of hulplijn 1712 voor misbruik, geweld en kindermishandeling.

Bel 106 (24u/7d.) of chat via www.tele-onthaal.be