Deel dit bericht via:

28-05-2018


Oneindig vele vergaderingen heeft hij voorgezeten, in talloze interviews heeft hij met veel deskundigheid zijn organisatie naar buiten gebracht. Ontelbare uren vorming heeft hij met veel charisma gegeven. Maar bovenal heeft hij immens veel genoten van het samenspel tussen vrijwilligers en beroepskrachten. Met een grenzeloos geloof in de kracht van het gesprek als manier van hulpverlenen door vrijwilligers. Dé essentie van Tele-Onthaal…

Na 22 jaren bij de Federatie van Tele-Onthaaldiensten in Vlaanderen neemt Chris De Ketelbutter vandaag afscheid als secretaris. Onder zijn bezielende leiding heeft Tele-Onthaal de voorbije jaren een sterk inhoudelijk verhaal geschreven. Chris is er de voorbije decennia in geslaagd om Tele-Onthaal op de kaart te zetten als unieke laagdrempelige hulpverleningsorganisatie. Vrijwilligers staan altijd klaar om te luisteren, gratis en anoniem, 24/24 voor grote en kleine problemen. Want praten helpt.

Praten is de eerste stap

Chris De Ketelbutter (°1956) startte zijn loopbaan in 1986 als stafmedewerker in Tele-Onthaal Oost-Vlaanderen. In 1988 werd hij er directeur. Vervolgens werd hij in 1996 secretaris van de Federatie van Tele-Onthaaldiensten in Vlaanderen. Deze functie was Chris op het lijf geschreven omwille van zijn leidinggevende en organisatorische capaciteiten.

De telefonische en chathulpverlening van Tele-Onthaal werd onder zijn leiding een vaste waarde in Vlaanderen. Al vijf decennia lang kunnen mensen die het moeilijk hebben via het gratis telefoonnummer 106 de klok rond rekenen op een vertrouwelijk luisterend oor bij 600 vrijwillige medewerkers, verspreid over vijf regionale diensten.

“Praten is de eerste stap” was niet alleen jarenlang de baseline van Tele-Onthaal. Voor Chris was het ook de alfa en omega van zijn werk, 3 decennia lang.

Met respect voor de eigenheid van elke dienst stelde Chris toch de meerwaarde voorop om met de 5 Tele-Onthaaldiensten samen dingen te doen en samen projecten te realiseren die alle 5 diensten ten goede kwamen. Chris was daarmee als secretaris een groot pleitbezorger voor het belang van de Federatie van Tele-Onthaaldiensten.

Maar de manier waarop Chris deze taak invulde, de drive van waaruit hij deze taak vervulde, was die van hulpverlener. Chris was heilig overtuigd van de waarde van het Tele-Onthaalaanbod en van haar unieke plaats in het hulpverleningslandschap.

Dat klonk door in elk overleg, elke discussie, zelfs in de meest technische dossiers: wat primeerde was wat goed was voor de mensen die met Tele-Onthaal bellen of chatten en voor de vrijwilligers die hen te woord staan.

Chris had het grootste respect voor de inzet van elke vrijwilliger, hij kon met bewondering vertellen over wat er soms in gesprekken tussen een vrijwilliger en beller aan schoonmenselijks gebeurde: hij beleefde daar zelf deugd aan.

De kracht van het gesprek was voor Chris van onschatbare waarde. Iedere mens is op zoek naar iemand die luistert. Een gesprek geeft een gevoel van erkenning, rust, zelfwaarde en veiligheid. Een gesprek werkt helend en preventief, het voorkomt soms nieuwe moeilijkheden.


Van pionier tot onmisbare actor in de hulpverlening

Chris werd secretaris van de Federatie van Tele-Onthaaldiensten in 1996. De Federatie bestond toen een kleine 20 jaar, de 5 Tele-Onthaaldiensten waren één voor één ontstaan, ontwikkelden hun eigen opvattingen over wat de hulpverlening van Tele-Onthaal moest zijn, en een eigen cultuur in het vormen en ondersteunen van hun vrijwilligers. De eerste opgave voor de Federatie met Chris aan het stuur was het vinden van een gedeelde opvatting over wat Tele-Onthaal wilde bieden, en voldoende coherentie in de invulling van vorming en ondersteuning van de vrijwilligers, zo dat de Tele-Onthaalhulpverlening in heel Vlaanderen grosso modo dezelfde was.

Onder het bewind van Chris, werd het verhaal van Tele-Onthaal verder geschreven en werd het hulpverleningsaanbod van Tele-Onthaal op de één of andere manier ingeschakeld bij thema’s die de Vlaamse samenleving beroerden.De voorbeelden zijn hierbij talrijk: Tele-Onthaal voor agrariërs omwille van de hoge suïcidecijfers in die groep, samenwerking met de Vertrouwenscentra Kindermishandeling i.v.m. crisissituaties bij jongeren (o.a. incest), telefonische opvang i.v.m. ongewenste intimiteiten in de Kerk, geweld tegen vrouwen en partnergeweld, oproepen naar aanleiding van het proces Dutroux enz.Eén thema keert doorheen de jaren ook regelmatig weer: dat van de zelfdoding.

De meest vernieuwende verwezenlijking in de recente Tele-Onthaalgeschiedenis was ongetwijfeld de online-hulpverlening. 15 jaar geleden, startte Tele-Onthaal als eerste Vlaamse welzijnsorganisatie met een chataanbod. Dit alles was het resultaat van groepswerk van de directeurs en hun stafleden, van de coördinator en het Federatiepersoneel, maar was nooit mogelijk geweest zonder de stuwende kracht van Chris als secretaris. Door dit gespreksaanbod vinden steeds meer vooral jongere mensen hun weg naar Tele-Onthaal.

Onder Chris’ bezielende leiding heeft Tele-Onthaal de voorbije decennia een sterk inhoudelijk verhaal geschreven.
Een laagdrempelig, kwaliteitsvol gespreksaanbod garanderen, door vrijwilligers, voor al wie het moeilijk heeft.

Daarnaast was Chris ook het gezicht en de stem van de Federatie naar buiten uit. Hij was de contactpersoon van de Federatie voor de Vlaamse overheid, wat de laatste jaren resulteerde in een structureel overleg met kabinet en administratie.
Dat de samenwerking met de overheid steeds zeer constructief verliep is zeker mee zijn verdienste. Ook met de Federale overheid was overleg nodig, contacten met ‘belendende’ sectoren zoals de koepels van CAW’s en CGGZ’s liepen langs de Federatie. Chris was ook vaak aanspreekpunt van de Federatie voor de pers bij bekendmakingscampagnes e.d. Als secretaris-penningmeester was Chris eveneens verantwoordelijk voor het financieel beleid van de Federatie.

Het mandaat van Chris als secretaris-penningmeester loopt nu af. Onder zijn leiding, en met inzet van alle betrokkenen: bestuurders, directeurs, stafleden, Federatiepersoneel, is de Federatie uitgegroeid tot een goed-gestructureerde organisatie en een betrouwbare partner voor de overheid. Dat alles in functie van het eigenlijke doel: een laagdrempelig, kwaliteitsvol gespreksaanbod garanderen, door vrijwilligers, voor al wie het moeilijk heeft.


Welkom Leen Devlieghere

Leen Devlieghere (°1971) neemt op 28 mei de fakkel van Chris over als nieuwe afgevaardigd-bestuurder van de Federatie van Tele-Onthaaldiensten in Vlaanderen.

Leen is de juiste persoon op de juiste plaats en het juiste moment om Chris op te volgen: Leen heeft als directeur van Tele-Onthaal West-Vlaanderen sinds 15 jaar de ervaring en de kennis van de organisatie. Daarenboven heeft ze ook het aanvoelen en de ruggengraat om de uitdagingen waarvoor Tele-Onthaal staat in de toekomst met optimisme tegemoet te treden.

Binnen Tele-Onthaal ben ik vanuit mijn nieuwe mandaat als afgevaardigd-bestuurder ook oprecht overtuigd dat we de uitdagingen van de toekomst enkel aankunnen door onze samenwerking in de Federatie te intensifiëren. Ik geloof heel sterk in de meerwaarde van samenwerking. Ik wil deze versterken, faciliteren en er mee mijn schouders onder zetten.

Leen Devlieghere: “ Tele-Onthaal is doorheen haar bestaansgeschiedenis trouw gebleven aan de organisatiedoelen. Chris ook, meer dan wie ook. Voor mij is dit eveneens een belangrijk richtsnoer. Tele-Onthaal heeft een unieke positie waarop we ons moeten blijven profileren. Niet als expert in problemen, maar als “expert in het luisteren”, zoals Chris het altijd zo mooi wist te verwoorden. Door dit unieke hulpaanbod te realiseren met vrijwilligers tonen we de samenleving ook dat praten helpt. “

Chris wordt als directeur van Tele-Onthaal Oost-Vlaanderen opgevolgd door Stefaan Maes (°1966) Deze neemt binnen de Federatie ook de functie op van secretaris-penningmeester.
Chris blijft nog tot aan zijn pensioen aan boord van de organisatie als stafmedewerker bij
Tele-Onthaal Oost-Vlaanderen. Daar zal hij vooral actief blijven in de opleiding, vorming en zorg voor medewerkers.


Chatten met Tele-Onthaal

Bij Tele-Onthaal kan je elke avond en woensdag-en zondagnamiddag terecht voor een anoniem chatgesprek. Het gesprek blijft strikt vertrouwelijk tussen jou en de vrijwilliger.
Er blijven geen sporen van het chatgesprek achter op je computer.

Meer info over chatten

Op dit moment is de chat open, maar zijn al onze vrijwilligers in gesprek.
Wanneer opnieuw een vrijwilliger beschikbaar is, wordt het bolletje bij 'Chat' weer groen. Klik dan opnieuw op 'Chat'.

Of bel 106: 24u/24 en 7d/7 luistert iemand naar je via telefoon.

Kies een (anonieme) nickname. Wanneer je klikt op 'Chatten', kom je in contact met een vrijwilliger.

Wil je er mee voor zorgen dat zoveel mogelijk mensen binnen geraken op deze chat?
Dat kan door deze chat niet te belasten met onechte of opeenvolgende oproepen. Dankjewel!

Chat