07-07-2017

Begin 2017 inspecteerde de Zorginspectie van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van de Vlaamse overheid de 5 diensten voor Tele-Onthaal. Hierbij was er aandacht voor de continuïteit van de hulpverlening, het professioneel vormen en ondersteunen van vrijwilligers, de kritische zelfreflectie, de preventie t.a.v. grensoverschrijdend gedrag en de samenwerking met het Centrum ter Preventie van Zelfdoding.

De Zorginspectie ging met een inspectie-instrument aan de slag en sprak in elke Tele-Onthaaldienst met professionele medewerkers met een leidinggevende of co├Ârdinerende functie. Daarna spraken inspecteurs apart met vrijwilligers.

Het resultaat is een rapport van 20 pagina's waarin de Zorginspectie besluit: " Tot slot hebben de resultaten van deze inspecties opnieuw bevestigd dat de Centra voor Tele-Onthaal zich daadwerkelijk inzetten om de opdrachten die hen worden toegekend waar te maken en dat het enorme potentieel aan goed opgeleide en professioneel ondersteunde vrijwilligers garant staat voor een mooie dienstverlening aan de burger."

Het volledige rapport kan je nalezen op de website van de Zorginspectie.

Chatten met Tele-Onthaal

Bij Tele-Onthaal kan je elke avond en woensdag-en zondagnamiddag terecht voor een anoniem chatgesprek. Het gesprek blijft strikt vertrouwelijk tussen jou en de vrijwilliger.
Er blijven geen sporen van het chatgesprek achter op je computer.

Meer info over chatten

Op dit moment is de chat open, maar zijn al onze vrijwilligers in gesprek.
Wanneer opnieuw een vrijwilliger beschikbaar is, wordt het bolletje bij 'Chat' weer groen. Klik dan opnieuw op 'Chat'.

Of bel 106: 24u/24 en 7d/7 luistert iemand naar je via telefoon.

Kies een (anonieme) nickname. Wanneer je klikt op 'Chatten', kom je in contact met een vrijwilliger.

Wil je er mee voor zorgen dat zoveel mogelijk mensen binnen geraken op deze chat?
Dat kan door deze chat niet te belasten met onechte of opeenvolgende oproepen. Dankjewel!

Chat