Deel dit bericht via:

20-02-2020


Wat als mensen geconfronteerd worden met een trauma?
Een plots overlijden, slachtoffer worden van een misdrijf of een ingrijpend verkeersongeluk, ... Hoe verloopt de emotionele verwerking van zo'n schokervaring?
Hoe kan je een nieuw levensevenwicht vinden? Is herstel mogelijk en wat hebben slachtoffers daarbij nodig?


Deze problematiek is niet onbekend bij Tele-Onthaal en andere eerstehulpverleners.
Tele-Onthaal krijgt soms oproepers aan de lijn die nog in crisis zijn na een recente schokervaring.
Er zijn oproepers met allerlei psychische problemen in het nu, die tussen de lijnen verwijzen naar een schokervaring in het verleden.

Wat kunnen we doen om deze mensen op te vangen?
Wat zijn de risico's van het bespreekbaar maken van oude trauma's die weggeduwd zijn?

Erik De Soir, gaat in op deze vragen. Hij specialiseerde zich in de crisispsychologie en in de psychotraumatologie en hij verricht onderzoekswerk naar de effecten van acute en chronische traumatisering.
Hij treedt vaak op als expert in de media en hij publiceerde reeds een vijftiental boeken waarvan 'Redders in nood. Opvang van mensen in crisis'. Daarnaast heeft hij ook zijn eigen psychotherapiepraktijk samen met Lies Scaut.

Deze activiteit kadert in het vormingsprogramma van de vrijwilligers van Tele-Onthaal West-Vlaanderen.
De voordracht wordt ook opengesteld voor een ruimer publiek, o.a. voor professionele hulpverleners en vrijwilligers in de zorgsector en voor studenten in zorgopleidingen en hun lesgevers.

Tickets kunnen besteld worden via :
west-vlaanderen@tele-onthaal.be
(met vermelding van je naam, adres en telefoonnummer)

Tickets: 7€ / studenten 5€ (betaling ter plaatse)


>