anoniem = Anoniem

Hallo met wie? Die vraag stelt Tele-Onthaal nooit.
Elk gesprek met Tele-Onthaal is anoniem. Soms praat je makkelijker met iemand die je niet kent. Of durf je pas echt zeggen waar je mee zit als je het anoniem kan doen.
Een telefoongesprek met Tele-Onthaal verschijnt niet op je factuur, de vrijwilliger kan je nummer niet zien. Een chatgesprek laat geen sporen achter op je PC of je mobiele telefoon. Op de chat kies je een schuilnaam om in te loggen.
Tele-Onthaal vraagt niet naar je naam of adres. Soms vraagt de vrijwilliger hoe oud je bent of in welke regio je woont. Dat gebeurt alleen om je beter te kunnen helpen, bijvoorbeeld om een geschikte doorverwijzing naar een andere organisatie te kunnen doen.

Ook de vrijwilliger blijft een onbekende voor jou en geeft zo de ruimte, veiligheid en openheid om je verhaal anoniem te delen.

Welke gegevens verwerkt Tele-Onthaal Vlaams-Brabant en Brussel?

Wanneer je deze website bezoekt

Je kan de website van Tele-Onthaal en de webpagina van de regionale dienst Tele-Onthaal Vlaams-Brabant en Brussel vrij bezoeken. Daarbij kan je anoniem gebruik maken van onze hulpverlening en informatie raadplegen over onze organisatie. Je hoeft hierbij geen persoonlijke gegevens te verstrekken.


Wanneer je ons contacteert via chat of het gratis hulpnummer 106

Tele-Onthaal werkt anoniem en vraagt je dus nooit om jezelf te identificeren. Je hoeft geen persoonsgegevens te verstrekken. Wanneer je spontaan toch bijvoorbeeld je naam, schuilnaam, voornaam, leeftijd, adres, geslacht, genderidentiteit, seksuele geaardheid, enz zou zeggen, dan worden deze gegevens niet genoteerd.
Ook al zijn de gesprekken anoniem, toch is Tele-Onthaal zich ervan bewust dat de inhoud van de gesprekken om gevoelige informatie gaat, die persoonsgegevens kan bevatten. Tele-Onthaal gaat uiterst zorgvuldig om met de informatie uit de gesprekken. Tele-Onthaal verwerkt deze gegevens enkel intern met het oog op kwaliteitsvolle hulpverlening.
Je telefoonnummer of IP-adres is niet toegankelijk voor vrijwilligers van Tele-Onthaal. Enkel in uiterst uitzonderlijke omstandigheden, bijvoorbeeld wanneer bij acuut gevaar voor derden of minderjarigen de hulpverleningsplicht tegenover beroepsgeheim wordt afgewogen, kan een bevoegd staflid van Tele-Onthaal genoodzaakt zijn om deze gegevens op te zoeken.
Wanneer je erg vaak beroep doet op de diensten van Tele-Onthaal, kan je wel als dezelfde persoon herkend worden door Tele-Onthaal. Al blijf je anoniem, toch kunnen je verhaal, stijl of andere kenmerken Tele-Onthaal in staat stellen het verloop van de gesprekken op te volgen. Ook in dit geval verwerkt Tele-Onthaal deze gegevens enkel intern met het oog op kwaliteitsvolle hulpverlening.
In het kader van de wet op kwaadwillige oproepen is het voor Tele-Onthaal mogelijk om de oproepen van pestbellers en stalkers te hanteren, waardoor de lijnen vrij blijven voor andere oproepers. Hierbij wordt een computersysteem gebruikt en blijven telefoonnummers ontoegankelijk voor vrijwilligers van Tele-Onthaal. Enkel bevoegde stafmedewerkers hebben toegang tot deze gegevens.


Wanneer je je aanmeldt als kandidaat-vrijwilliger

Om je te kunnen contacteren als geïnteresseerde kandidaat-vrijwilliger verwerken wij de volgende persoonsgegevens die je zelf aangeeft op het aanmeldingsformulier; je naam, voornaam, mailadres, gemeente, regio, en telefoonnummer. Tele-Onthaal Vlaams-Brabant en Brussel houdt deze contactgegevens bij totdat je hebt aangegeven of laten verstaan dat je niet langer geïnteresseerd bent. Deze gegevens worden dan geanonimiseerd voor statistische doeleinden.


Wanneer je contact opneemt met onze dienst of op de hoogte wil blijven van onze activiteiten

Indien je contact opneemt met het Secretariaat van Tele-Onthaal Vlaams-Brabant en Brussel, bijvoorbeeld met de vraag om promotiemateriaal te ontvangen, dan beschikken wij enkel over de gegevens die jij ons zelf geeft om je te kunnen contacteren, zoals je naam, voornaam, adres, telefoonnummer en mailadres.
De luisterbrief (nieuwsbrief) ontvang je enkel als je expliciet bent ingeschreven via een opt-in. Je kan je altijd vrijblijvend terug uitschrijven, en je wordt dan niet langer op de hoogte gehouden van onze activiteiten.
De gegevens die jij verleent aan Tele-Onthaal Vlaams-Brabant en Brussel worden uiteraard nooit doorgegeven en enkel bewaard voor de doelen waarvoor ze verstrekt zijn.


Wanneer je feedback nalaat via het “Tevreden?” formulier of een klacht meldt

Via het Tevreden? formulier: De kwaliteit van de gesprekken is belangrijk voor Tele-Onthaal. Laat dus zeker horen wat er goed was en wat er beter kan. Jouw reactie helpt de hulpverlening bij te sturen. Dit feedbackformulier is anoniem. Tele-Onthaal neemt dus geen contact met je op, want de organisatie heeft geen gegevens over jou.
Via een klacht: Indien het contact met Tele-Onthaal niet aan je verwachtingen voldeed, kan je contact opnemen met Tele-Onthaal Vlaams-Brabant en Brussel. Een staflid of de directeur bespreekt met jou wat er gebeurde. Wanneer je een klacht meldt, houden wij de gegevens bij die jij ons zelf hebt verstrekt; jouw naam of schuilnaam, mailadres en eventueel een contactnummer. Alle klachten over de werking worden geëvalueerd en bewaard om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen naar de overheid toe.


Wat doet Tele-Onthaal Vlaams-Brabant en Brussel met jouw gegevens?

Tele-Onthaal Vlaams-Brabant en Brussel houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR).


Je contacteren als je hierom gevraagd hebt

Als je ons zelf contacteert via mail of via de contactformulieren op deze website (bijvoorbeeld door je aan te melden als vrijwilliger), dan houden wij jouw contactgegevens bij. Deze gegevens worden uiteraard nooit doorgegeven en niet langer bewaard dan nodig voor de doelen waarvoor ze verstrekt zijn.


Jou bijstaan in geval van nood

Tele-Onthaal geeft de gegevens van hulpvragers nooit door aan derden. Indien een vrijwilliger tijdens een gesprek merkt dat jij in een noodsituatie verkeert, wordt na overleg met een stafmedewerker en nadat jij de toestemming hiertoe hebt gegeven, beslist om de hulpdiensten in te schakelen. Zelfs in een noodsituatie zal Tele-Onthaal nooit het beroepsgeheim doorbreken.


Kwaliteitsbewaking, vorming en opleiding

Tele-Onthaal Vlaams-Brabant en Brussel wil voor jou en iedereen die daar nood aan heeft, een gesprekspartner zijn die het verschil maakt. Daarom houden wij van elke oproep geanonimiseerde gespreksgegevens bij. Dit zijn verslagen van de gesprekken waaruit al je persoonsgegevens werden gewist.
Tele-Onthaal Vlaams-Brabant en Brussel leert uit deze gespreksgegevens, en gebruikt ze voor de vorming en opleiding van nieuwe en ervaren vrijwilligers. Persoonlijke gegevens worden hier dus nooit voor gebruikt.


Onderzoek en signalisatie

Geanonimiseerde gespreksgegevens worden soms gedeeld met onderzoeksinstellingen. Zij gebruiken deze verslagen waar al je persoonsgegevens uit werden gewist enkel en alleen voor onderzoek. Er wordt altijd een vertrouwelijkheidsengagement opgesteld tussen de onderzoeksinstelling en Tele-Onthaal Vlaams-Brabant en Brussel VZW.
Tele-Onthaal volgt dankzij deze geanonimiseerde gespreksgegevens evoluties op het vlak van ontwikkeling en welzijn opvolgt en wijst op opvallende signalen die gemeld worden aan overheidsinstellingen.


Fout gebruik van Tele-Onthaal

Tele-Onthaal is er voor iedereen die daar nood aan heeft. Soms kan het echter gebeuren dat oproepers deze hulplijn fout gebruiken. Sommige persoonlijke contactgegevens worden daarom gebruikt om kwaadwillige oproepen op te sporen en te voorkomen. Zo kan de hulplijn zoveel mogelijk vrij blijven voor hulpvragers die nood hebben aan een gesprek. Enkel bepaalde stafmedewerkers hebben toegang tot deze gegevens. Deze contactgegevens worden geanonimiseerd om vervolgens de vrijwilligers in te lichten.

Cookies?


Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat op je computer, tablet of mobiele telefoon wordt gezet zodra je onze website bezoekt. In deze cookies wordt informatie over jouw websitebezoek opgeslagen.

Welke cookies gebruikt deze website?

Tele-Onthaal maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google, om statistieken van het bezoek aan deze website te kunnen bekijken. Dit wordt alleen gedaan als hulpmiddel om een betere dienstverlening tot stand te kunnen brengen. Het gebruik van Analytics betekent dat op de computer, tablet of mobiele telefoon van de websitebezoeker een cookie geplaatst wordt.
Je internetbrowser laat je toe dat je het gebruik van cookies verhindert, zodat je een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat je de cookies nadien van je harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van je internetbrowser.Vragen omtrent je privacy?

Indien je na het doornemen van deze privacyverklaring, nog vragen hebt over de verwerking van je persoonsgegevens of de uitoefening van je rechten, contacteer ons via onderstaande contactgegevens:

Tele-Onthaal Vlaams-Brabant en Brussel vzw
Postbus 1071, 3000 Leuven 1
leuven@tele-onthaal.be
Telefoon: 016/23 97 56
Contactpersoon: Mit Van Paesschen

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA/PrivacyCommissie), de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Conform de Privacywet heb je inzagerecht in de gegevens die op jou betrekking hebben en door Tele-Onthaal Vlaams-Brabant en Brussel vzw worden verwerkt. Indien deze onjuist of onvolledig zijn, kan je ze laten aanpassen. Je kan ze ook laten schrappen of je verzetten tegen de verwerking van gegevens die niet noodzakelijk zijn voor de omschreven doeleinden. Hiertoe stuur je een schriftelijk verzoek naar leuven@tele-onthaal.be.

Tele-Onthaal Vlaams-Brabant en Brussel vzw kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. (Laatste update van deze privacyverklaring 07/06/2018)

>