Het hulpaanbod van Tele-Onthaal

Belang van telefonische en chathulpverlening : non-stop laagdrempelige bereikbaarheid, opvang en ondersteuning

Voor acute lichamelijke problemen kan men terecht op de spoeddiensten van onze ziekenhuizen. Ook voor acute geestelijke noden en crisisopvang staat een spoeddienst dag en nacht klaar.

Als algemene en laagdrempelige hulplijn, biedt Tele-Onthaal sinds 50 jaar iedereen de kans om in vertrouwen te praten: over de meest uiteenlopende psychosociale onderwerpen, anoniem, gratis, de klok rond, 7 op 7.

Zo is Tele-Onthaal een belangrijke schakel in de preventie en vroegdetectie van geestelijke gezondheidsproblemen.
Dit soort hulpverlening heeft belangrijke troeven: anoniem en vertrouwelijk, laagdrempelig en altijd onmiddellijk beschikbaar.

Tele-Onthaal kan een voorportaal of eerste stap zijn naar andere instanties. Tele-Onthaal kan ook verwijzen naar meer gespecialiseerde hulp.

Tele-Onthaal creëert ook vaak een vangnet rond professionele zorg: de dienst kent immers geen openingsuren of sluitingsdagen.

Tele-Onthaal is in Vlaanderen de enige algemene hulplijn voor psychosociale problemen.
Tele-Onthaal kreeg van de Vlaamse overheid immers de opdracht om op permanente basis algemene hulpverlening en crisisopvang te verstrekken via de telefoon of chat en eventueel door te verwijzen naar andere diensten.

Tele-Onthaal is erkend en wordt gesubsidieerd door de Vlaamse overheid als Algemeen Welzijnswerk.

Het algemeen welzijnswerk (AWW) onderscheidt zich van de andere welzijnssectoren door de laagdrempeligheid: iedereen kan met een zorgvraag bij het AWW aankloppen.

Het AWW heeft dan ook tot taak in te staan voor het onthaal van alle hulpvragers en heeft een belangrijke preventieve opdracht, namelijk de instroom van hulpvragen naar de zwaardere zorgsectoren filteren en kanaliseren.

Tele-Onthaal is te bereiken, anoniem, dag en nacht op het gratis telefoonnummer 106 (24/7)
Chatten met Tele-Onthaal kan 7 dagen/7 dagen, elke avond van 18u-23u en op woensdag-en zondagnamiddag vanaf 15u.
De vrijwilligers van de vijf Tele-Onthaaldiensten in Vlaanderen beantwoorden jaarlijks meer dan 120.000 oproepen, zo’n 300 gesprekken per dag.

Nazorg en opvang bij mediaberichten

Tele-Onthaal biedt een luisterend oor bij traumatische en dramatische gebeurtenissen in de maatschappij. Daarnaast is Tele-Onthaal ook klankbord en gesprekspartner voor mensen die door een media-uitzending psychisch geraakt worden.

Het vermelden van het algemeen hulpaanbod van Tele-Onthaal door de media kan een belangrijke hefboom zijn om iedereen die het moeilijk heeft naar aanleiding van een uitzending de weg te tonen naar de telefoon-of chathulpverlening van Tele-Onthaal.

Ook worden het nummer en de website van Tele-Onthaal regelmatig vermeld bij maatschappelijke gebeurtenissen die een grote impact kunnen hebben.

Bijvoorbeeld bij:

  • nieuwsitems
  • duidingsprogramma’s
  • tv-reeksen met een verhaallijn rond psychosociale thema’s die een grote impact kunnen hebben op kijkers.
  • krantenartikelen

De vrijwilligers bieden een helpend gesprek aan deze oproepers. Indien nodig wordt de oproeper verwezen voor verdere hulp.

Deskundige hulp aanreiken en de rol van de media

Vele mensen zetten de stap naar gepaste hulp niet (tijdig) omdat ze onvoldoende weten waar ze terecht kunnen. De nood aan goede, betrouwbare en begrijpelijke informatie is groot. Het zorglandschap in Vlaanderen is zo versnipperd dat mensen hun weg niet vinden.

Het is van groot belang dat kwetsbare mensen snel de weg naar hulp vinden. Dat er tijdig deskundige hulp aangereikt wordt, al van bij het begin, alvorens problemen gaan escaleren.

Een goede toegankelijkheid van de geestelijke gezondheidszorg is een uitermate belangrijke beschermende factor en werkt preventief.

Een permanent aanbod van hulpverlening is belangrijk: een grote crisis, een moeilijk moment of klein dipje houdt geen rekening met openingsuren. Vandaar het belang van laagdrempelige, 24u/24 eerstelijns hulplijnen met een non-stop bereikbaarheid.

Telefonische en chathulplijnen hebben een belangrijke preventieve werking en stimuleren de zelfredzaamheid van de bellers.Een groot deel van de bellers/chatters naar onze hulplijn gestimuleerd worden om zelf initiatieven te nemen om problemen op te lossen. Het geven van anonieme aandacht op afstand wordt ervaren als positief voor het welbevinden van mensen.

De media kunnen bij dit alles een belangrijke hefboom zijn en zo een belangrijke rol opnemen als partner in preventie.

De lezer/kijker die mogelijk geraakt wordt door de inhoud van het bericht, krijgt door de vermelding onmiddellijk een toeleiding naar hulp -die bovendien non-stop bereikbaar is - zonder er zelf naar te moeten zoeken. In het hulpverleningslandschap is dit zowel voor de lezer als de journalist geen evidentie. De hulpverlening wordt zo veel toegankelijker.

Door bij berichtgeving rond psychosociale problemen systematisch een universele telefonische en onlinehulplijn als hulpbron te vermelden, wordt deze hulpverlening veel toegankelijker.

Bovendien wordt op die manier “praten” als belangrijke preventieve hulpbron een evidentie.

Mogelijke thema’s voor vermelding hulpaanbod Tele-Onthaal

Een leven zonder lasten is een illusie. Iedereen maakt weleens een moeilijke periode door. Die fases komen en gaan. Soms hangen ze samen met leeftijd (puberteit, midlife, ouderdom). Soms met bepaalde ingrijpende gebeurtenissen (rouw, ontslag, relatiebreuk, gezondheid), soms zijn ze er gewoon, zonder duidelijk aantoonbare oorzaak.

Hulp aanreiken rond allerlei psychosociale thema’s werkt preventief.

De meest voorkomende gespreksonderwerpen bij Tele-Onthaal zijn: relatiemoeilijkheden, (psychische) gezondheidsproblemen en eenzaamheid.

Zowel in de telefoongesprekken, als inde chat zijn relaties het voornaamste gespreksonderwerp: van partnerrelaties, over relaties met gezin en familie, tot de bredere omgeving.

Spanningen, conflicten, scheiding, onbegrip, gemis en verlies zijn de voornaamste thema’s waar de oproeper het wil over hebben, ofwel binnen een relatie, het gezin, de buurt, het werk of vrienden.

(Psychische) gezondheid is dan weer het tweede belangrijkste gepreksthema. Voornaamste onderwerp is daarbij depressie, naast angsten en fobieën, ziektes en pijn.

Eenzaamheid en tekort aan sociale contacten is tenslotte een thema waar veel oproepers van wakker liggen.


Hulpaanbod van Tele-Onthaal vermelden?

Tekst suggesties

Tele-Onthaal suggereert volgende tekst na een televisie-uitzending

Heb je nood aan een gesprek na het zien van dit programma,
dan kan je – nu en later- 24/7 en anoniem terecht
bij Tele-Onthaal op het gratis nummer 106.
Chatten kan via www.tele-onthaal.be

Bij een geschreven artikel kan onderstaande tekst gebruikt worden.
Deze tekst kan ook als kortere versie gebruikt worden na een televisie-uitzending.

Nood aan een gesprek?
Bel gratis en anoniem met Tele-Onthaal via het nummer 106 (24/7) of chat via www.tele-onthaal.be

Indien gewenst kan ook het Tele-Onthaal logo bij deze vermelding geplaatst worden.

Logo downloaden?
Dat kan hier in verschillende bronformaten (jpg RGP – CMYK, png, eps of pantone)


Suggesties beeldvorming en pancarte televisie


Tele-Onthaal stelt voor om een pancarte te vertonen met het Tele-Onthaal basislogo (=blauwe letters op een witte achtergrond) met één van bovenstaande voice-over berichten.
Het vertonen van het logo van Tele-Onthaal verhoogt ook de herkenbaarheid van dit hulpaanbod.

Of één van onderstaande huisstijlkleuren als achtergrond (huisstijlkleuren van Tele-Onthaal) met een fullwhite of hoofdkleur/blauw basislogo.Suggesties beeldvorming geschreven media


Voor meer info over nazorg mediaberichten
Contacteer Jennifer Pots, coördinator Federatie van Tele-Onthaaldiensten in Vlaanderen
federatiejennifer@tele-onthaal.be of 0473 81 61 45

>