Deel dit bericht via:

15-11-2017

PERSBERICHT 15 NOVEMBER 2017

De zaak Bart De Pauw maakt de afgelopen dagen heel wat los rond grensoverschrijdend gedrag. Tele-Onthaal zag haar aantal gesprekken rond ongewenste intimiteiten en seksueel geweld de afgelopen dagen stijgen.

INLEIDING

 • Als algemene en laagdrempelige hulplijn, biedt Tele-Onthaal via telefoon en chat iedereen de kans om in vertrouwen te praten: over de meest uiteenlopende psychosociale onderwerpen, anoniem, gratis, de klok rond, 7 op 7.
 • Zo is Tele-Onthaal een belangrijke schakel in de preventie en vroegdetectie van geestelijke gezondheidsproblemen.
 • Dit soort hulpverlening heeft belangrijke troeven: anoniem en vertrouwelijk, laagdrempelig en altijd onmiddellijk beschikbaar.
 • Tele-Onthaal kan een voorportaal of eerste stap zijn naar andere instanties. Tele-Onthaal kan ook verwijzen naar meer gespecialiseerde hulp.
 • Tele-Onthaal creëert ook vaak een vangnet rond professionele zorg: de dienst kent immers geen openingsuren of sluitingsdagen.
 • In 2016 namen 122.638 mensen met grote en kleine zorgen contact met Tele-Onthaal, een gemiddelde van 335 Vlamingen per dag.
 • Top 3 gespreksthema’s:
  • In 30% van de telefoongesprekken komen relatieproblemen aan bod als belangrijkste gespreksthema. Over spanningen en conflicten binnen een partnerrelatie of met kinderen maken oproepers zich het meeste zorgen.
  • (Geestelijke) gezondheid vormt een belangrijk gespreksthema in 1 op 5 van de gesprekken.
  • Eenzaamheid en een tekort aan sociale contacten sluit de top 3 van gespreksthema’s. Dit thema komt vaak als rode draad terug doorheen heel wat gesprekken (12.4%)
 • Slachtofferbeleving komt in 4.8% van de gesprekken aan bod.
 • In dit persbericht kijken we naar de evolutie gesprekken bij Tele-Onthaal rond thema brede thema “slachtofferbeleving”. Twee “detailcategorieën” werden geëxtrapoleerd rond grensoverschrijdend gedrag: namelijk “ongewenste intimiteiten” en “seksueel geweld”. Drie tijdsperiodes worden met elkaar vergeleken:
  • Eerste 9 maanden 2017 (januari-september)
  • Maand oktober 2017 (1/10-31/10/2017) - #MeToo gaat viraal
  • Tijdsperiode volgend op media-aandacht “Bart De Pauw” ( eerste vier dagen na bekendmaking 09/11-13/11/2017)


Cijfers Tele-Onthaal 2017 m.b.t. grensoverschrijdend gedrag

In eerste 9 maanden van 2017 voerde Tele-Onthaal gemiddeld 502 telefoon-en chatgesprekken per maand rond slachtofferbeleving.

 • Per maand zijn dit gemiddeld: 48 gesprekken rond ongewenste intimiteiten (9.57%), 55 gesprekken rond seksueel geweld (10.87%)
 • Per dag zijn dit gemiddeld 3.4 gesprekken rond grensoverschrijdend gedrag (ongewenste intimiteiten+seksueel geweld)

In oktober 2017 voerde Tele-Onthaal 530 telefoon-en chatgesprekken rond slachtofferbeleving.

 • Per maand zijn dit gemiddeld: 60 gesprekken rond ongewenste intimiteiten (11.32%) en 56 gesprekken rond seksueel geweld (10.57%)
 • Per dag zijn dit gemiddeld 3.8 gesprekken rond grensoverschrijdend gedrag (ongewenste intimiteiten+seksueel geweld)

In de 4 dagen volgend op de media-aandacht n.a.v. Bart De Pauw voerde Tele-Onthaal 101 telefoon-en chatgesprekken rond slachtofferbeleving.

 • Waarvan 19 rond ongewenste intimiteiten (18.81%) , waarvan 18 rond seksueel geweld (17.82%)
 • Per dag zijn dit gemiddeld 9.25 gesprekken rond grensoverschrijdend gedrag (ongewenste intimiteiten+seksueel geweld)


#PraatErover

Getuigenissen in de media en social media acties zoals #MeToo kunnen er zeker voor zorgen dat nabij-betrokkenen hierdoor een duwtje in de rug krijgen om te praten over eigen ervaringen. Passende en accurate berichtgeving kan morele steun bieden waardoor slachtoffers hulp durven zoeken. Media-aandacht kan een aanleiding zijn om betrokkenen te stimuleren om ook actie te ondernemen.

De #MeToo zorgde in de maand oktober voor een minieme stijging in het aantal gesprekken rond ongewenste intimiteiten en seksueel geweld bij Tele-Onthaal. De stijging in het aantal gesprekken rond ongewenste intimiteiten en seksueel geweld is door de case “Bart De Pauw” wel significanter. Waar gemiddeld in 2017 3.4 gesprekken per dag hieromtrent gevoerd worden met onze hulplijn, liep dit de afgelopen dagen op tot 9.25 gesprekken per dag.


Praten bij Tele-Onthaal

Doorgaans gaat het hierbij om oproepers voor wie deze media-aandacht effectief als trigger dienst doet om het eigen verhaal te vertellen, ofwel uit een recent, maar soms ook uit een langer verleden. In mindere mate ontvangen we eveneens oproepen van mensen die - zonder onmiddellijke vermelding van eigen ervaringen- willen ventileren over dit thema.

Mensen moeten vaak veel moed bijeen rapen voor een gesprek. Daarom houden we de drempel zo laag mogelijk.

Vele oproepers vinden via een gesprek met Tele-Onthaal een kanaal om -soms voor het eerst- anoniem over grensoverschrijdend gedrag te praten en te ventileren over wat dit met hen doet. Tele-Onthaal zal altijd erkenning en ondersteuning bieden aan de oproeper en samen met haar/hem bekijken, op haar eigen persoonlijke tempo wat zij nu op dit moment nodig heeft, waar zij verder terecht kan of wil….

Sommige oproepers willen vaak in alle veiligheid eerst hun verhaal kunnen brengen, zonder dat er direct iets mee gebeurt.

Andere oproepers zijn wel klaar om de stap naar andere hulp te zetten of verdere actie te ondernemen. Aan hen geven we dan ook informatie over verdere hulpverleningsmogelijkheden. Een contact met Tele-Onthaal is dan soms de stap naar andere instanties of naar meer gespecialiseerde hulp.

Die mogelijkheden verschillen dan ook naargelang de context en de ernst van het grensoverschrijdend gedrag.

Dat kan dan handelen over naar de preventieadviseur op het werk stappen, klacht neerleggen bij de politie, juridische stappen ondernemen, naar slachtofferhulp stappen, verder contact nemen met de hulplijn en meldpunt 1712 voor misbruik en geweld… etc.

Media-berichten als hefboom naar hulp

Vele mensen zetten de stap naar gepaste hulp niet (tijdig) omdat ze onvoldoende weten waar ze terecht kunnen. De nood aan goede, betrouwbare en begrijpelijke informatie is groot. De media kunnen ook bij berichtgeving rond seksueel misbruik een belangrijke hefboom zijn en een belangrijke rol opnemen als partner in preventie en hulpverlening.

Concreet betekent dit : systematisch verwijzen naar de nummers van de beschikbare hulpverlening en mensen ook de weg naar hulp tonen.

Bijvoorbeeld:

 • het nummer 106 van Tele-Onthaal als algemene telefonische en chathulpverlening, als ondersteuning en opvang voor moeilijke momenten (24u/7d.) of chat via www.tele-onthaal.be (elke avond vanaf 18u, ook woensdag-en zondagnamiddag vanaf 15u)
 • of specifieke hulplijn 1712 voor misbruik, geweld en kindermishandeling (elke werkdag, van maandag tot vrijdag, van 9 tot 17 uur)