Eén op drie gesprekken bij Tele-Onthaal over corona


Deel dit bericht via:
14-03-2020

Enkele cijfers op een rijtje:

 • In het begin van de maand maart, kwam in 4.5% van alle Tele-Onthaal gesprekken het Corona-thema aan bod. De voorbije drie dagen liep dat percentage op tot gemiddeld meer dan 15% van alle gesprekken. Eergisteren liep dat aantal zelfs op tot 28% van alle gesprekken en gisteren komt het Corona-thema in bijna 4/10 (36.4%) gesprekken aan bod.
 • 6 op 10 bellers/chatters van Tele-Onthaal zijn vrouwen. Dit cijfer is vergelijkbaar met de reguliere cijfers van 2019. Jongeren lijken voorlopig (nog) niet wakker te liggen van de Corona-crisis. In het begin van de crisis ontving Tele-Onthaal opvallend gesprekken hieromtrent van mensen van volwassen (25-39) en middelbare leeftijd (40-59) De voorbije drie dagen constateren we vooral een piek van oudere leeftijdscategorieën.
 • 6/10 bellers/chatters wonen alleen, dit aandeel ligt hoger dan in de reguliere jaarcijfers 2019 (58%) De laatste drie dagen merken we evenwel ook een toename van het aantal contacten van mensen die samenleven met een partner, of in een tweeoudergezin. Het aandeel gehuwden ligt de voorbije drie dagen ook hoger dan gewoonlijk.
 • Het aandeel oproepers met een psychische stoornis ligt in de lijn van de reguliere cijfers 2019. Opvallend is evenwel dat het aandeel oproepers met angstproblemen hoger liggen dan in de reguliere cijfers 2019
 • De gesprekken zijn doorgaans iets korter dan doorheen het jaar 2019, gemiddeld 16 minuten. Opvallend is dat Tele-Onthaal de laatste drie dagen ook meer gecontacteerd wordt tijdens de kantooruren. Onze hulplijn werkt mogelijks complementair aan de corona-infolijn van de FOD volksgezondheid waar men terecht kan voor algemene, medische en overheidscommunicatie.
 • Opvallend is dat thema gezondheid hoge toppen scoort, met enerzijds thema ‘ziekte, ongerustheid om besmet te zijn’ en anderzijds thema ‘angst’ als hoofdthema’s. Ook thema eenzaamheid scoort de laatste drie dagen iets hoger dan doorheen het jaar (13%)Daarnaast springt ook het social-economische thema in het oog: bezorgdheid omtrent financiële, werk, juridische toestand.
 • Het aandeel verwijzingen ligt in de lijn van de reguliere oproepcijfers. Opvallend is evenwel dat oproepers in 80% van die verwijzingen doorverwezen worden naar een arts.

Enkele klemtonen uit de gesprekken

Alle oproepers willen onrust ventileren, onmachtgevoelens vertolken, alsook stressgevoelens uiten en vertellen over zorgen die deze crisis met zich meebrengt

 • In de eerste plaats wordt Tele-Onthaal vooral gecontacteerd door een grote groep “alleenwonenden”: zij hebben vaak niemand in de buurt om hun bezorgdheid mee te kunnen delen, stoom af te laten, ongerustheid te bespreken en daar erkenning voor te krijgen.
 • De ongerustheid is evenwel bijzonder groot bij een “brede laag van de bevolking.” In tweede instantie zijn oproepers vooral ongerust over de impact van de corona-crisis en de getroffen maatregelen op henzelf en op hun omgeving.
  • Het gaat dan om een grote groep van oproepers met partner of een gezin, van middelbare leeftijd en werknemerspopulatie.
  • Oproepers/mantelzorgers geven aan bezorgd te zijn om bejaarde ouders (of partners) die men niet meer kan bezoeken.
  • Oproepers zijn eveneens bezorgd over de opvang van de kinderen en hoe ze dit allemaal moeten geregeld krijgen.
  • Oproepers zijn bezorgd over (reizende) familieleden in het buitenland of eigen vrijetijdsactiviteiten die wegvallen (vb.vrijwilligerswerk als houvast)
 • Een kleiner aandeel van oproepers is ook bijzonder angstig: het aandeel oproepers dat aangeeft angstsproblemen/stoornis, te hebben, is groter dan in het reguliere jaar. Bij oproepers met angstproblemen worden deze door de corona-crisis versterkt: nachtmerries, slecht slapen, continu onrustig, paniekaanval, hyperventilatie.Bij sommige van deze oproepers is er ook angst om het wegvallen van de gewone hulpverlening (therapie, huisarts,…) door de corona-maatregelen.

Belangrijkste gespreksthema’s:

 • Belangrijkste gespreksthema is de zorg om hun gezondheid en de vrees om zelf (of iemand uit de omgeving) ziek te worden. Enkele oproepers geven aan (milde) ziektesymptomen te vertonen en maken zich hier ongerust over. Deze oproepers worden doorverwezen naar een arts.
 • In tweede instantie merken we vooral bij een oudere groep oproepers dat ook het thema eenzaamheid frequenter aan bod komt, de bezorgdheid voor isolatie is daarbij voor de hand liggend. De corona-maatregelen versterken de gevoelens van eenzaamheid. Oproepers geven ook aan bang te zijn dat reguliere (thuis)hulp zou wegvallen.
 • Tenslotte merken we ook een bijzondere aandacht voor socio-economische thema’s en de impact van de crisis op de financiële en administratieve toestand van de oproepers. Ook de werksituatie komt daarbij frequent aan bod.Tijdelijke werkloosheid dreigt bij enkele oproepers te zorgen voor financiële moeilijkheden. Oproepers geven aan bang te zijn voor de financiële consequenties van de crisis op hun leven. Anderzijds geven oproepers, die niet kunnen thuiswerken,ook aan bezorgd te zijn besmet te worden op de werkvloer of in transport.

Je verhaal kwijt of hulp nodig?
Bel (24/7) gratis en anoniem 106 of chat via www.tele-onthaal.be
(elke avond van 18u-23u en ook op woensdag-en zondagnamiddag)


Wil jij luisteren?

Word vrijwilliger

Zoek je een uitweg? Praten helpt.

 Gratis en anoniem.
Image

Hier luistert iemand naar je

Bel 106

24u op 24 en 7d op 7

Image

Liever een gesprek via chat?

Chat

elke avond en woensdag-en zondagnamiddag