Privacyverklaring


Vragen omtrent je privacy?

Tele-Onthaal hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens. Wanneer je in contact komt met Tele-Onthaal, geef je ons je vertrouwen en dat vertrouwen waarderen we. Daarom zetten wij ons in om alle persoonsgegevens die je ons toevertrouwt, te beveiligen en met zorg te bewaren. Wij handelen in jouw belang en wij zijn transparant over de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Tele-Onthaal houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR). Het beleid van Tele-Onthaal voor gegevensbescherming en informatieveiligheid is geïntegreerd in de kwaliteitszorg.

Indien je na het doornemen van deze privacyverklaring, nog vragen hebt over de verwerking van je persoonsgegevens of de uitoefening van je rechten, kan je terecht bij de Federatie van Tele-Onthaaldiensten in Vlaanderen

Telefoon: 09 220 82 92
Mail: dpo@tele-onthaal.be

Wat betekent het beleid van Tele-onthaal voor jou concreet?

  • Wanneer je ons contacteert via chat of het gratis telefoonnummer 106
  • Wanneer je je aanmeldt als kandidaat-vrijwilliger of informatie vraagt over vrijwilligerswerk bij Tele-Onthaal
  • Wanneer je contact opneemt met onze dienst om promotiemateriaal te bestellen of op de hoogte wil blijven van onze activiteiten
  • Wanneer je feedback nalaat via het “Tevreden?” formulier of een klacht meldt

Wanneer je ons contacteert via chat of het gratis telefoonnummer 106

Deze gegevens verwerkt Tele-Onthaal van jou:

Tele-Onthaal biedt laagdrempelige hulpverlening. Daarom werkt Tele-Onthaal anoniem en vraagt je dus niet om jezelf te identificeren.Je hoeft geen identiteitsgegevens te verstrekken, zoals bijvoorbeeld je naam. Wanneer je spontaan toch je naam zou zeggen, dan worden deze gegevens niet genoteerd.

Ook al zijn de gesprekken anoniem, toch bevat de inhoud van de gesprekken gevoelige informatie met persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld een nickname, leeftijd, geslacht, genderidentiteit, seksuele geaardheid, psychologische toestand enz. Tele-Onthaal gaat uiterst zorgvuldig om met de informatie uit de gesprekken.

Waarom Tele-Onthaal deze gegevens verwerkt:

De rechtsgrond voor het verwerken van jouw persoonsgegevens is de wettelijke opdracht van Tele-Onthaal, die omschreven is in het decreet betreffende het Algemeen Welzijnswerk en het ministerieel besluit met betrekking tot kwaadwillige oproepen.

De verwerkingsdoeleinden hebben steeds betrekking op kwaliteitsvolle hulpverlening. Je gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor deze doeleinden.

Hoe we jouw persoonsgegevens gebruiken:

Tele-Onthaal verwerkt jouw persoonsgegevens enkel intern met het oog op kwaliteitsvolle hulpverlening.

Daarom kunnen gespreksgegevens in de vorm van verslagen, gebruikt worden voor de vorming en opleiding van vrijwilligers.

Wanneer je erg vaak beroep doet op de diensten van Tele-Onthaal, kan je als dezelfde persoon herkend worden door Tele-Onthaal. Al blijf je anoniem, toch kunnen je verhaal, stijl, cookie of andere kenmerken Tele-Onthaal in staat stellen het verloop van je gesprekken op te volgen. Ook in dit geval verwerkt Tele-Onthaal deze anonieme gegevens enkel intern met het oog op kwaliteitsvolle hulpverlening.

Conform het ministerieel besluit met betrekking tot kwaadwillige oproepen is het voor Tele-Onthaal mogelijk om de oproepen van pestbellers en stalkers te hanteren, waardoor de lijnen vrij blijven voor andere oproepers. Oproepen die de normale en gebruikelijke bezigheden van Tele-Onthaal verstoren, onmogelijk maken of bemoeilijken door de lijn te bezetten of lastig te vallen, kunnen via een computersysteem worden geweerd. Daarbij blijven telefoonnummers ontoegankelijk voor vrijwilligers van Tele-Onthaal. Enkel bevoegde beroepskrachten hebben toegang tot deze gegevens.

Tele-Onthaal geeft jouw gegevens nooit aan derden door, tenzij in zeer uitzonderlijke noodsituaties en bij extreme vormen van kwaadwillig gebruik.

Gespreksgegevens zonder persoonsgegevens worden gebruikt voor statistieken, onderzoek, verslaggeving aan de overheid enz. Deze kunnen niet aan jou persoonlijk gekoppeld worden.

Dit zijn jouw rechten:

Conform de Privacywet heb je inzagerecht in gegevens die op jou betrekking hebben. Indien deze onjuist of onvolledig zijn, kan je ze laten aanpassen. Je kan je verzetten tegen de verwerking van gegevens die niet noodzakelijk zijn voor de omschreven doeleinden. Hiertoe stuur je een schriftelijk verzoek naar dpo@tele-onthaal.be, van waaruit je verzoek wordt doorgegeven aan de betrokken Tele-Onthaaldienst.

Wij helpen je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens.Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA/PrivacyCommissie), dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wanneer je je aanmeldt als kandidaat-vrijwilliger of informatie vraagt over vrijwilligerswerk bij Tele-Onthaal

Deze gegevens verwerkt Tele-Onthaal van jou:

Tele-Onthaal verwerkt de persoonsgegevens die je zelf aangeeft op het aanmeldingsformulier: je naam, voornaam, mailadres, gemeente, regio, en telefoonnummer. Ook als je je aanmeldt via een ander kanaal, verwerkt Tele-Onthaal enkel de persoonsgegevens die je zelf aangeeft.

Waarom Tele-Onthaal deze gegevens verwerkt:

Het verwerkingsdoeleinde om deze contactgegevens te gebruiken, is om je te kunnen contacteren als geïnteresseerde kandidaat-vrijwilliger. Tele-Onthaal houdt deze contactgegevens bij totdat je hebt aangegeven of laten verstaan dat je niet langer geïnteresseerd bent.

Indien de Tele-Onthaaldienst uit jouw regio deze informatie ook wil gebruiken om je uit te nodigen voor regionale activiteiten of nieuwsberichten, zal deze Tele-Onthaaldienst daar je uitdrukkelijke toestemming voor vragen. Op elk tijdstip kan je je terug uitschrijven.

Tele-Onthaal geeft deze informatie nooit door aan derden en gebruikt ze enkel voor de doelen waarvoor ze verstrekt zijn.

Dit zijn jouw rechten:

Conform de Privacywet heb je inzagerecht in gegevens die op jou betrekking hebben. Indien deze onjuist of onvolledig zijn, kan je ze laten aanpassen. Je kan je verzetten tegen de verwerking van gegevens die niet noodzakelijk zijn voor de omschreven doeleinden. Hiertoe stuur je een schriftelijk verzoek naar dpo@tele-onthaal.be, van waaruit je verzoek wordt doorgegeven aan de betrokken Tele-Onthaaldienst.

Wij helpen je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens.Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA/PrivacyCommissie), dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Dit zijn jouw rechten:

Conform de Privacywet heb je inzagerecht in gegevens die op jou betrekking hebben. Indien deze onjuist of onvolledig zijn, kan je ze laten aanpassen. Je kan je verzetten tegen de verwerking van gegevens die niet noodzakelijk zijn voor de omschreven doeleinden. Hiertoe stuur je een schriftelijk verzoek naar dpo@tele-onthaal.be, van waaruit je verzoek wordt doorgegeven aan de betrokken Tele-Onthaaldienst.

Wij helpen je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens.Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA/PrivacyCommissie), dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wanneer je contact opneemt met het secretariaat van onze dienst of op de hoogte wil blijven van onze activiteiten

Deze gegevens verwerkt Tele-Onthaal van jou:

Indien je contact opneemt met het Secretariaat van Tele-Onthaal, bijvoorbeeld met de vraag om promotiemateriaal of nieuwsbrieven te ontvangen, dan beschikken wij enkel over de gegevens die jij ons zelf geeft om je te kunnen contacteren, zoals je naam, voornaam, adres, telefoonnummer en mailadres.

Waarom Tele-Onthaal deze gegevens verwerkt:

Het verwerkingsdoeleinde om deze contactgegevens te gebruiken, is om je het promotiemateriaal te kunnen opsturen of te informeren over de activiteiten.

Tele-Onthaal houdt deze contactgegevens bij totdat je hebt aangegeven dat je niet langer geïnteresseerd bent.

Indien de Tele-Onthaaldienst uit jouw regio deze informatie ook wil gebruiken om je uit te nodigen voor regionale activiteiten of nieuwsberichten, zal deze Tele-Onthaaldienst daar de uitdrukkelijke toestemming voor vragen. Op elk tijdstip kan je je terug uitschrijven.

Tele-Onthaal geeft deze informatie nooit door aan derden en gebruikt ze enkel voor de doelen waarvoor ze verstrekt zijn.

Dit zijn jouw rechten:

Conform de Privacywet heb je inzagerecht in gegevens die op jou betrekking hebben. Indien deze onjuist of onvolledig zijn, kan je ze laten aanpassen. Je kan je verzetten tegen de verwerking van gegevens die niet noodzakelijk zijn voor de omschreven doeleinden. Hiertoe stuur je een schriftelijk verzoek naar dpo@tele-onthaal.be, van waaruit je verzoek wordt doorgegeven aan de betrokken Tele-Onthaaldienst.

Wij helpen je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens.Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA/PrivacyCommissie), dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wanneer je feedback nalaat via het “Tevreden?” formulier of een klacht meldt

Deze gegevens verwerkt Tele-Onthaal van jou:

Wanneer je dit feedbackformulier gebruikt, is je klacht anoniem. Tele-Onthaal neemt dan geen contact met je op, want de organisatie heeft geen gegevens over jou.

Indien de hulpverlening van Tele-Onthaal niet aan je verwachtingen voldeed, kun je contact opnemen met het secretariaat van Tele-Onthaal. Een bevoegde beroepskracht of de directeur beluistert jouw klacht. Indien nodig, vraagt de beroepskracht of directeur je om op een afgesproken tijdstip terug te bellen, zodat hij/zij de betrokken vrijwilliger kan consulteren. Wanneer je een klacht meldt, houden wij de gegevens bij die jij ons zelf hebt verstrekt; jouw naam of schuilnaam, mailadres en eventueel een contactnummer.

Waarom Tele-Onthaal deze gegevens verwerkt:

Alle klachten over de werking worden geëvalueerd en bewaard om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.Je gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor deze doeleinden. Tele-Onthaal geeft je persoonsgegevensnooit door aan derden en gebruikt ze enkel voor de doelen waarvoor ze verstrekt zijn.

Dit zijn jouw rechten:

Conform de Privacywet heb je inzagerecht in gegevens die op jou betrekking hebben. Indien deze onjuist of onvolledig zijn, kan je ze laten aanpassen. Je kan je verzetten tegen de verwerking van gegevens die niet noodzakelijk zijn voor de omschreven doeleinden. Hiertoe stuur je een schriftelijk verzoek naar dpo@tele-onthaal.be, van waaruit je verzoek wordt doorgegeven aan de betrokken Tele-Onthaaldienst.

Wij helpen je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens.Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA/PrivacyCommissie), dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Nog vragen omtrent je privacy?

Tele-Onthaal kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Als privacy voor jou belangrijk is, raden we aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.
De laatste wijziging gebeurde op 17 december 2018.

Indien je na het doornemen van deze privacyverklaring, nog vragen hebt over de verwerking van je persoonsgegevens of de uitoefening van je rechten, kan je terecht bij de Federatie van Tele-Onthaaldiensten in Vlaanderen.