Tele-Onthaal blikt terug naar de feestdagen van 2022


Deel dit bericht via:
12-01-2023

Tele-Onthaal blikt terug naar de voorbije feestdagen. Traditioneel is de eindejaarsperiode steevast een iets drukkere periode dan doorheen het jaar.
Dit was de voorbije feestperiode niet anders: de hulplijn noteerde zo’n 3% meer oproepen dan doorheen het jaar 2022.
Meer dan 5000 telefoon en chatoproepen bereikten de hulplijn tijdens de feestdagen.

De voorbije feestdagen ontving Tele-Onthaal meer dan 5000 oproepen (5.119 oproepen van 23/12/2022 tot 05/01/023), gemiddeld zo’n 366 telefoontjes en chats per dag. Traditioneel is de eindejaarsperiode steevast een iets drukkere periode dan doorheen het jaar. Dit was de voorbije feestperiode niet anders: de hulplijn noteerde zo’n 3% meer oproepen dan doorheen het jaar 2022.

Opvallend is dat ongeveer eenzelfde aantal oproepers Tele-Onthaal contacteerden in diezelfde uiterst drukke periode vorig jaar, tijdens de vierde coronagolf met beperkende maatregelen.
In vergelijking met de feestdagen in 2019-2020 (voor de uitbraak van het covid-19 virus) noteert de hulplijn zelfs +8% meer oproepen.

Dit jaar worden opnieuw het merendeel van de gesprekken gevoerd door vrouwen (64,7%), dit is ongeveer hetzelfde percentage als in de pre-corona periode. Tijdens de covid crisis werd immers een lichte stijging van vrouwen genoteerd (67.2%).

Net als vorig jaar, is meer dan de helft van de oproepers alleenwonend (55,2%)

In de leeftijdscategorieën stellen we wel enkele lichte verschillen vast: vorig jaar bedroeg het aandeel 50-69 jarigen 44% van het aantal oproepers. Dit is dit jaar teruggelopen tot 41.2%. Het aandeel 70-90+ steeg lichtjes (11.6% t.a.v. 9.7% in 2021)
Opmerkelijk is eveneens een stijgend aantal jongeren (-24 jaar) 15.5% t.a.v. 12% in 2019, een tendens die we sinds de covid crisis steevast zien opduiken, hoofdzakelijk op ons chatkanaal.

Het aandeel oproepers dat zelf aangeeft een psychische stoornis te hebben bedraagt 32.6%. Dit aandeel ligt licht lager dan in de coronaperiode vorig jaar (34.8%) en de precorona feestdagen van 2019 (35.6%).

Meer dan de helft van de oproepers geeft aan begeleiding te krijgen van een professional (57.7%) Dit aandeel ligt iets hoger dan 2021 (56.7%) en 54.6% in de precorona feestdagen van 2019.

Relaties zijn het meest besproken gespreksthema (30.2% van de gesprekken) Dit aandeel ligt iets hoger dan vorig jaar (28,6%)

39,72% van alle gesprekken gevoerd door vrouwen, behandelen dit thema. Bij mannen ligt dit aandeel lager (30.86%)
Spanningen in de partnerrelatie of met kinderen worden het meest besproken.
Relaties zijn ook het meest besproken gespreksthema’s bij jongeren (44.40% van alle gesprekken): verliefdheid, relaties met ouders, vrienden of school.

De feestdagen zijn vaak momenten waarop goede relaties sterk gemist worden en relatieproblemen extra gevoeld.

Moeilijk lopende partnerrelaties zien we tijdens deze feestperiode ook wel eens escaleren. Daarnaast horen we ook heel wat mensen die het erg moeilijk hebben met verstoorde familiebanden.
Voor heel wat mensen die alleen achterblijven na een relatiebreuk of overlijden is de eerste kerst of oudjaar zonder die geliefde vaak bijzonder moeilijk. Soms zelfs ook nog vele jaren later…

Gezondheid is eveneens een veel besproken onderwerp tijdens de feestdagen (18.9%) Dit aandeel ligt iets lager dan in de covid periode van 2021 (19.9%)

Sombere gevoelens stoppen helaas ook niet omdat het jaar op zijn laatste benen loopt. Zeker voor wie te kampen heeft met geestelijke of andere gezondheidsproblemen.
Terugblikken op de moeilijke momenten van het afgelopen jaar zoals een ziekte of psychische stoornis, maakt sommige oproepers wat velen extra kwetsbaar maakt.

Eenzaamheid sluit de top 3 van gespreksthema’s (14,5% van alle gesprekken) Opvallend is dat dit thema hoger scoort bij mannen (21.82% van alle gespreksthema’s) dan bij vrouwen (15.84%)
Dit gespreksthema neemt toe naarmate de leeftijd stijgt. Tijdens de covid periode lag het aandeel 50-59 jarigen (22%) hoger dan de voorbije periode (19%)

Opmerkelijk is dat het sociaal-economische thema voor het eerst de top 5 van gespreksthema’s binnen duikt tijdens de feestdagen.
Oproepers maken zich zorgen omtrent hun financiële toestand en huisvesting, omwille van de stijgende kosten en energieprijzen. Verschillende oproepers maken melding van faillissementen op het werk.

Al deze 5.119 oproepen zouden niet mogelijk geweest zijn zonder de honderden vrijwilligers die zich gedurende de feestdagen ingezet hebben om in totaal 89.757 minuten (of 1.495 uren, een equivalent van 62 dagen) gesprekstijd te schenken aan oproepers met grote en kleine zorgen.

De nood aan luisterende oren blijft hoog, daarom organiseert de hulplijn tijdens het voorjaar drie opleidingsmomenten voor nieuwe vrijwilligers.

Meer cijfers?
Bekijk hier de factsheets met oproepgegevens van 23 december 2022 tot 5 januari 2023.

Je verhaal kwijt of hulp nodig? Bel gratis en anoniem (24/7) 106 of chat via www.tele-onthaal.be
Ook vrijwilliger worden? Check: www.tele-onthaal.be/word-vrijwilliger

 


Wil jij luisteren?

Word vrijwilliger

Zoek je een uitweg? Praten helpt.

 Gratis en anoniem.
Image

Hier luistert iemand naar je

Bel 106

24u op 24 en 7d op 7

Image

Liever een gesprek via chat?

Chat

elke avond en woensdag-en zondagnamiddag