Bellers en chatters aan het woord


Het mooie aan Tele-Onthaal vind ik vooral de openheid en oprechte interesse die elke medewerker heeft voor elk verhaal. Heel wat mensen bellen met een verhaal dat ze nog nooit kunnen vertellen hebben tegen iemand uit hun omgeving, omwille van bijvoorbeeld schaamte, schuld of taboes. Het doet hen heel erg deugd om erover te kunnen praten zonder be- of veroordeeld te worden. Tele-Onthaal probeert de oproeper te begrijpen, wat hij ook te vertellen heeft.

De oproeper kan zijn verhaal kwijt en dat lucht vaak enorm op. Tijdens een goed gesprek hoor je de emotie van de oproeper, zoals verdriet of kwaadheid, vaak verminderen. Wat ik nog mooier vind is dat je bij sommige mensen zelfs merkt dat Tele-Onthaal een verandering in hun leven kan teweegbrengen.

- Vrouw, 26 jaar, 2 jaar ervaring, chat