Persbericht: Covid-19 zorgt voor recordaantal oproepen bij Tele-Onthaal


07-03-2021

Tele-Onthaal blikt terug op één jaar corona: welke impact had de covid-19-pandemie op de oproepen bij de hulplijn? Tele-Onthaal publiceert vandaag haar jaarcijfers 2020.

Niet toevallig ook op het einde van de Week van de Vrijwilliger. Terwijl heel wat vrijwilligers het voorbije jaar noodgedwongen in een lagere versnelling schakelden, draaide het vrijwilligerswerk bij Tele-Onthaal op volle toeren.

600 vrijwilligers beantwoordden een recordaantal oproepen: de hulplijn ontving 15,1% meer oproepen dan het jaar ervoor (+13,9% telefoon en + 22,8% chat)

Nooit eerder in de geschiedenis van de hulplijn was er zo’n grote nood aan een luisterend oor:

139.000 oproepers, equivalent aan 6 keer een uitverkocht Sportpaleis vonden de weg naar het nummer 106.

De oproepcijfers leken vrij synchroon te verlopen met de curve van de coronabesmettingen en de daarmee gepaard gaande maatregelen,
Tele-Onthaal deinde mee op de golven van de curves en de lockdowns. Een kwart van alle gesprekken in 2020 (24,1%) was coronagerelateerd.

 

Enkele opvallende cijfers

  • Veroudering aan de telefoon: in 2020 werden 25.055 gesprekken genoteerd met 60+, dat is 19,7% hoger dan in 2019
  • Verjonging aan de chat: in 2020 werden 9.121 gesprekken genoteerd met -25 jarigen, dat is 56,3% hoger dan in 2019. Het aandeel tieners (12-17) was binnen deze leeftijdscategorie de meest opmerkzame stijger (+70,8%)
  • Alleenwonenden vormen een kwetsbare groep: in 2020 werden 51.174 gesprekken gevoerd met alleenwonenden, dat is 16,3% hoger dan in 2019.
  • Angsten en verslaving kwamen meer in het rijtje psychische problemen: in 2020 werden 5.856 gesprekken gevoerd rond angsten, dat is 29,8% meer dan in 2019. In 2020 werden 5.984 gesprekken gevoerd rond verslaving, dat is 22,6% meer dan in 2019
  • Eenzaamheid is het sterkst stijgende gespreksthema: in 2020 werden 21.696 gesprekken gevoerd rond dit thema, dat is 42,1% hoger dan in 2019.

 

Enkele inhoudlijke klemtonen

Direct corona-effect

Doorheen 2020 evolueerde de angst om ziek te worden naar de angst om het niet meer te kunnen volhouden.

  • Impact op gezondheid: in de eerste maanden van de covidpandemie overheerste de zorg om de gezondheid van de oproepers en hun naasten, met angstgevoelens als rode draad doorheen heel wat gesprekken.
  • Impact op relaties: Mensen hebben de voorbije maanden dichter bij elkaar geleefd en ook dat laat zich zien in de oproepcijfers: het jongleren tussen verschillende rollen, op één en dezelfde plek had een bijzondere invloed op de draagkracht van gezinnen, partnerrelaties, familierelaties, relaties met de buurt of het werk. Het cement tussen mensen dreigt soms af te brokkelen door de aanhoudende pandemie, waardoor het gemis steeds groter wordt en de sociale cohesie kleiner.
  • Impact op eenzaamheid: de coronamaatregelen versterken de gevoelens van eenzaamheid, vooral bij de oproeper die over een beperkt netwerk beschikt. De wonde dat zij niet aan ‘bubbels’ kunnen doen, valt velen onder hen extra zwaar. Dit deed eveneens de leegte in hun leven toenemen doordat ze enkel op zichzelf konden terugvallen. Ook ouderen die het voor corona aardig konden redden, dreigden ineens kwetsbaar te worden door het wegvallen van gewone activiteiten en sociale contacten. Ook bij jonge oproepers staat de veerkracht sterk onder druk: door het limiteren van hun activiteiten en het daarbij gepaard gaande verminderd contact met vriendengroepen en “peers” en wegvallen van energiebronnen zoals vrijetijdsactiviteiten, steekt ook hier eenzaamheid fel de kop op. Tele-Onthaal stelt ook meer en meer oproepen vast waarbij jongeren geen perspectief zien.

Indirect corona-effect

Ook al was een kwart van alle gesprekken in 2020 expliciet coronagerelateerd, 75% van de gesprekken waren dat niet.
In dat opzicht is er eigenlijk geen verschil in oproepen “vóór” het uitbreken van de pandemie.

Corona zet immers niet alle aspecten van het leven in wacht: mensen verliezen nog steeds een dierbare, zetten een punt achter hun relatie, komen onverwachte dingen tegen of voelen zich misbegrepen door hun omgeving.

Het typische van deze crisis is dat de contouren scherper worden, de kleuren feller en de emoties intenser. De zwakke plekken die we allen hebben, worden zwakker, maar de sterke kunnen eveneens sterker, veerkrachtiger worden.
Corona vormt dan vaak een extra horde die genomen moet worden.

Corona verkleurt grote en kleine zorgen, verscherpt intense gevoelens en vernauwt blikken.Het keurslijf waarbinnen mensen hun leven moeten leiden is beperkter geworden.

Het uitgebreide persbericht met meer details en factsheets kan je hier nalezen.


Wil jij luisteren?

Word vrijwilliger

Zoek je een uitweg? Praten helpt.

 Gratis en anoniem.
Image

Hier luistert iemand naar je

Bel 106

24u op 24 en 7d op 7

Image

Liever een gesprek via chat?

Chat

elke avond en woensdag-en zondagnamiddag