Opdracht en visie


Opdracht

De opdracht van Tele-Onthaal is in de eerste plaats een helpend gesprek aanbieden aan iedereen die op zoek is naar een luisterend oor of zich ergens zorgen over maakt. Zo’n gesprek kan via telefoon of chat en verloopt altijd in het Nederlands.

Indien nodig, verwijst Tele-Onthaal ten tweede gericht door naar andere diensten.

Tenslotte houdt Tele-Onthaal ook de vinger aan de pols van de maatschappij. Dat betekent dat Tele-Onthaal evoluties op het vlak van ontwikkeling en welzijn opvolgt en wijst op opvallende signalen.

Tele-Onthaal is door de overheid erkend als Centra voor Tele-Onthaal binnen het Algemeen Welzijnswerk.

Bekijk het Decreet betreffende het Algemeen welzijnswerk, 2009-05-08
Bekijk het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het algemeen welzijnswerk, 2013-06-21

De centra voor Tele-Onthaal worden gesubsidieerd door de Vlaamse overheid (Decreet Algemeen welzijnswerk).

Visie op hulpverlening

Tele-Onthaal gelooft in hulpverlening met een zo laag mogelijke drempel. Daarom blijft een gesprek altijd vertrouwelijk en blijven zowel de hulpvrager als de vrijwilliger anoniem. Dat geeft veiligheid aan de oproeper om zijn/haar verhaal te doen.

Moeilijke momenten horen bij het leven. Op elk moment kan iemand nood hebben aan een goed gesprek, ook buiten de klassieke openingsuren. Daarom is Tele-Onthaal 24u/24 en 7d/7 bereikbaar. Gratis.

Centraal in het hulpaanbod staat het gesprek. Tele-Onthaal vertrouwt op de eigen mogelijkheden en zelfredzaamheid van de hulpvrager. Zelfbeschikkingsrecht en verantwoordelijkheid zijn uitgangspunten. De hulpvrager krijgt de kans om stil te staan bij wat haar/hem bezighoudt, waar zij/hij zich zorgen over maakt. Afhankelijk van de vraag verschuift de nadruk en focust de vrijwilliger meer op informatie geven, opvang bieden of een crisis overbruggen.

Oproepers van alle leeftijden doen een beroep op Tele-Onthaal. De thema’s waar ze over willen spreken, lopen uiteen: relatieproblemen, eenzaamheid, (geestelijke) gezondheid, slachtoffer zijn,…

Tele-Onthaal heeft bijzondere aandacht voor zelfmoordpreventie.

Plaats binnen het hulpverleningslandschap

Tele-Onthaal valt onder het algemeen welzijnswerk maar heeft, door de aard van de problematiek van hulpvragers, ook heel wat linken met geestelijke gezondheidszorg. Oproepers die meer nodig hebben dan een eenmalig anoniem contact worden doorverwezen naar professionele hulp. Oproepers die al in begeleiding zijn worden geholpen om moeilijke momenten tussen de hulpverleningscontacten te overbruggen.

Bovendien neemt Tele-Onthaal een actieve rol op in heel wat samenwerkings- en uitwisselingsplatformen.

Structuur

In elke Vlaamse provincie en Brussel is een Tele-Onthaaldienst gevestigd. Elke dienst heeft een aparte juridische structuur (vzw). De 5 Vlaamse Tele-Onthaaldiensten werken samen binnen de Federatie van Tele-Onthaaldiensten in Vlaanderen en Brussel.


Wil jij luisteren?

Word vrijwilliger

Zoek je een uitweg? Praten helpt.

 Gratis en anoniem.
Image

Hier luistert iemand naar je

Bel 106

24u op 24 en 7d op 7

Image

Liever een gesprek via chat?

Chat

elke avond en woensdag-en zondagnamiddag