Tele-Onthaal biedt een helpend gesprek als andere hulplijnen en diensten niet bereikbaar zijn.

Het hulpaanbod van Tele-Onthaal wordt vermeld op de antwoordapparaten en websites van heel wat andere hulplijnen en diensten. Zo wordt de oproeper geïnformeerd over de mogelijkheid om een gesprek te voeren, ook al is de dienst die eerst gecontacteerd werd niet meer bereikbaar. Tele-Onthaal wordt oa. vermeld door: 1712, AWEL en de CAW’s.

De Zelfmoordlijn 1813 en Tele-Onthaal maakten samen concrete afspraken, zodat een oproeper onmiddellijk doorgeschakeld kan worden naar Tele-Onthaal als alle medewerkers van de Zelfmoordlijn in gesprek zijn. Zo proberen we elke oproeper zo snel mogelijk een luisterend oor te bieden. Lees meer info over de samenwerking met Zelfmoordlijn 1813.

Samenwerking, overleg en netwerkcontacten

De Federatie van Tele-Onthaaldiensten in Vlaanderen vertegenwoordigt de 5 Tele-Onthaaldiensten in diverse overlegstructuren. De vertegenwoordiging gebeurt door één van de beroepskrachten van de Federatie, of door een gemandateerde van de Federatie.

Tele-Onthaal legt netwerkcontacten, werkt samen en overlegt met:

>