Gezondheid


Dringende hulp
Gezondheid

Huisartsen

Met medische vragen of bezorgdheden over je gezondheid ga je best naar je huisarts. Bij afwezigheid van je huisarts en bij dringende problemen, kan je een beroep op de huisartsenwachtdienst. Via deze website kan je opzoeken hoe je de huisarts van wacht in jouw gemeente vindt.
Gezondheid
Verslaving

Gokhulp

Op deze website vind je informatie over en online hulp bij gokken en gokproblemen. Naast informatie is er ook een forum, een zelftest, een zelfhulpmodule en gratis online begeleiding door een hulpverlener.
Gezondheid

Vonkel

In dit luisterend huis vind je een onbevooroordeeld luisterend oor bij vragen rond het levenseinde: sterven, dood, rouw, zelfdodingsgedachten, euthanasie. Je vindt er informatie en steun.Er is ook een ontmoetingsgroep voor nabestaanden en metgezellen in het euthanasieproces.
Geestelijke gezondheid
Gezondheid
Welbevinden

Zelfverwonding.be

Hier kan je terecht met specifieke vragen over preventie/behandeling van zelfverwonding in de adolescentie. Je kan mailen en je vindt er een lijst met gespecialiseerde therapeuten in jouw buurt.
Gezondheid

Kankerlijn

Bij de Kankerlijn van Kom op tegen kanker kan je (anoniem) terecht voor een luisterend oor of deskundig advies, voor informatie over wetenschappelijke, medische, psychologische en sociale aspecten van kanker. Je kan bellen, mailen of chatten. Informatie over kanker kan je lezen op www.allesoverkanker.be en www.kankercounteren.be. Er is ook een overzicht van organisaties waar je terecht kan. Kom op tegen
Gezondheid
Welbevinden

Transgender Infopunt

Je kan bij Transgender Infopunt terecht met alle vragen over zorg, informatie of ondersteuning over de diverse aspecten van transgenderisme en genderidentiteit, zoals werkgerelateerde thema’s, discriminatie en meer. Je vindt er een aanspreekpunt voor transgender personen, hun familie en andere naaste contacten en hulpverleners. Je kan mailen en bellen.
Dringende hulp
Gezondheid

Tandartsen

Op deze website kan je voor dringende gevallen vinden welke tandarts, orthodont en parodont van wacht is. Je vindt er ook informatie over tandartsen, mondverzorging en tandziektes.
Gezondheid

Recht op Waardig Sterven

Deze actiegroep werkt rond een waardig levenseinde. Op de website vind je informatie over euthanasie, wilsverklaring, palliatieve zorg en patiëntenrechten.
Dringende hulp
Gezondheid

Noodnummers

Bij gevaar of dringende nood, bel je best het noodnummer 112. Ambulance: 100 of 112. Brandweer: 100 of 112. Politie: 101 of 112.
Gezondheid

LEIF Levens Einde Informatie Forum

Bij LEIF vind je hulp bij het uitklaren van levenseindevragen. LEIF streeft naar een waardig levenseinde, en stelt respect voor de wil van de patiënt voorop. Je vindt informatie op de website over bijvoorbeeld euthanasie, ondraaglijk lijden, handelings(on)bekwaamheid, wilsverklaring, palliatieve zorg en thuisbegeleiding,…. Je kan de LEIFlijn bellen of met LEIF mailen. Daarnaast zijn er op verschillende plaatsen in Vlaanderen

Wil jij luisteren?

Word vrijwilliger

Zoek je een uitweg? Praten helpt.

 Gratis en anoniem.
Image

Hier luistert iemand naar je

Bel 106

24u op 24 en 7d op 7

Image

Liever een gesprek via chat?

Chat

elke avond en woensdag-en zondagnamiddag